Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Dava / Ecrimisil Dava Dilekçesi

Ecrimisil Dava Dilekçesi

/
350 Views

Ecrimisil dava dilekçesi ile herhangi bir malınızın veya taşınmaz haksız yere işgal edildiğinde hakkınızı arayabiliyorsunuz. Özel hukuk mevzuatında ecrimisile ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Ecrimisil ile ilgili kararlar Yargıtay içtihatları çerçevesinde veriliyor.  Bu konuda Yargıtay’ın birbirinden farklı içtihadi kararları bulunmaktadır. Ecrimisil dilekçesi nasıl yazılır ve Yargıtay’ın konuyla ilgili kararlarını bulunmaktadır.

Ecrimisil Davası Nedir?

Özellikle Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak tanımlanmaktadır. Bir malın veya taşınmazın sahibinin izni ve rızası olmaksızın bir başka kimse tarafından kullanılması sonucu oluşan zararın tazminidir. Malınızın veya taşınmazınızın başka kişi veya kişilerce kullanıldığından şikayetçiyseniz işgalin önlenmesi ve tazminat ödenmesi için açtığınız davaya Ecrimisil davası denmektedir.

Ecrimisil davasını açabilmek için işgalci durumundaki gerçek veya tüzel kişiye ihtarname çekmeniz gerekmemektedir. Davada görevli Asliye Hukuk Mahkemesidir. Dilekçenize eklediğiniz tapu bilgilerinizle mahkemeye başvurabiliyorsunuz.

Ecrimisil davasını geriye dönük 5 yıla kadar açabiliyorsunuz. Mahkeme bilirkişinin toplanması, delillerin, tanıkların incelenmesine bağlı olarak ortalama 1,5-2 yıl sürebilmektedir.

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Mülkünüzün, bahçenizin, tarlanızın veya aracınızın haksız yere işgal edilip, kullanıldığı durumlarda haksızlığa son vermek ve tazminat alabilmek için ecrimisil dava dilekçe örneği mahkemeye başvurulmaktadır. Matbu olarak ecrimisil dilekçesi örneği bulunmuyor. Yani bütün ecrimisil davalarında kullanabileceğiniz dilekçe örneği bulunmuyor. Çünkü her davanın kendi içinde farklı özellikleri bulunmaktadır. İnternette farklı konuları içeren birçok ecrimisil dava dilekçesi örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan birini indirip, kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Birçok ecrimisil dilekçe örneği avukatlık büroları tarafından yazıldığından içerikler uzun olabiliyor. Genellikle örnek dilekçeleri indirmek serbesttir. İstediğiniz şekilde indirip, kendi bilgilerinizle yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ecrimisil Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dilekçenizi çizgisiz bir beyaz kağıda kendiniz yazabileceğiniz gibi, bir avukata da yazdırabilir veya internetten indirdiğiniz ecrimisil davası dilekçe örneği üzerinden de yapabilirsiniz. Dilekçenizin üst başlığını “Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne” şeklinde yazıyorsunuz.

Başlığın altına; davacı, vekili, davalı, dava değeri, konu başlıklarını atıp, dolduruyorsunuz. Açıklamalar yan başlığıyla işgale ve haksızlığa konu olan olayı net şekilde anlatıyorsunuz. Anlatım sade ve anlaşılır şekilde olmaktadır. Açıklamalardan sonra hukuki dayanakları ve sebepleri sıralıyorsunuz.

Daha sonra “sonuç ve istem” bölümünde hukuki sebeplere dayanarak zararınızın tazminini talep ediyorsunuz. Dilekçenizin sol alt tarafında ekler yazarak, tapu kaydınızı ve varsa vekaletnameyi ekliyorsunuz. Sağ alt tarafta ise tarih, adınız, soyadınızı yazıp imzalıyorsunuz.

Ecrimisil Cevap Dilekçesi

Kullandığınız mal veya taşınmaz için tarafınıza ecrimisil davası açılmış olmaktadır. Haklılığınızı ispat edebilmek adına siz de ecrimisil cevap dilekçesi yazmaktasınız. Bildiri kağıdının elinize ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içinde ecrimisil cevap dilekçesi yazmanız gerekiyor.

Dilekçenizde, dava dosyasını ilgi tutuyorsunuz. Davalı, davacı, vekilleri, konu başlıklarını doldurduktan sonra açıklamaya geçiyorsunuz. Açıklama kısmı itham edilen suçlamalara cevap niteliğindedir. Bu nedenle savunmanızı delillere ve hukuki sebeplere dayanarak yapmalısınız.

Dilekçenizde mutlaka tapu kaydı, tanık ifadeleri, bilirkişi raporlarına yer vermelisiniz. Sonuç ve istem kısmında, aleyhinize açılan davanın düşürülmesini , yargılama ve mahkeme giderlerinin karşı tarafa yüklenmesini talep ediyorsunuz. Sol tarafta ekler kısmında delillerinizi sıralıyorsunuz. Sağ tarafta ise tarih, adınız soyadınızı yazıp, imzalıyorsunuz.

Ecrimisil İle İlgili Yargıtay Kararları

Ecrimisil davalarıyla ilgili kanun bulunmadığından ecrimisil ile ilgili yargıtay kararları esas alınmaktadır. Bu davalarla ilgili Yargıtay’ın birçok kararları bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

1- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; Elatmanın Önlenmesi, Yıkım, Ecrimisil davasında, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin reddi kararının incelenmesi sonucunda;  1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca mahkeme kararı bozularak, davacı haklı  bulunmuştur.

2- Kira sözleşmelerinden doğan ecrimisil davalarında Yargıtay, Sulh Hukuk Mahkemesini adres olarak göstermektedir. Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin T. 09.09.2019 E. 2017/13102 K. 2019/6361 sayılı kararında; dava 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açıldığından görevli mahkeme olarak Sulh Hukuk mahkemesini göstermiştir.

3- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2020/4285 E., 2021/4798 K. sayılı kararında: “Davalıların taşınmazı kullanımları eski tapu kayıtlarına istinaden adlarına yapılan kadastro tespitine dayanmaktadır. Ecrimisil talep edilebilmesi için “kötü niyetli zilyet” ve “hak sahibi olmama” koşulları birlikte aranmalıdır. Bu kapsamda somut olayda davalılar adına olan tespit kaldırılıncaya kadar olan kullanımın kötü niyet oluşturmayacağına göre, Yerel Mahkeme kararın onanması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu bozulduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemede davalılar vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilmiştir.” hükmü bulunmaktadır.

4- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2019/5764 E., 2019/10696 K. sayılı kararında: “Ortada harici bir satış sözleşmesi ve, satın alanın ödediği bedel duruyorken, satın alan kötü niyetli kabul edilemeyecektir. Verdiği bedeli geri alamayan davalı, parası geri verilene kadar ecrimisil ödemekle yükümlü tutulmayacaktır. “

Ecrimisil İtiraz Dilekçesi

Ecrimisil dava dilekçesi ile dava açılmadan önce, işgali yapan kişiye idari ihbarname çekilebiliyor. Böyle bir ihbarname aldığınızda, yetki, sebep, şekil, konu, amaç unsurlarından en az birinin sakat olduğunu düşünüyorsanız ihbarnamenin iptalini isteyebilirsiniz. Bunun için de ihbarnameyi aldığınız tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açma yoluna gidebiliyorsunuz.

İhbarnamede düzeltme yapılmasını talep etmek istiyorsanız, tebliği aldıktan sonra 30 gün içinde ilgili mahkemeye dilekçe ile başvuruyorsunuz. İtiraz dilekçenizi ilgili mahkemeye hitaben yazıyorsunuz. İtirazlar genellikle ecrimisil bedeli, taşınmaz kullanım haklarıyla ilgili olarak yapılmaktadır.

Ecrimisil, işgal edilen mal veya taşınmaz için ortaya çıkan tazminat hakkına deniliyor. Bunun için belirli bir kanun veya tüzük bulunmuyor. Yargıtay’ın aldığı kararlar emsal olarak alınmaktadır. Haksız yere işgal edildiğine inandığınız malınız için idari ihbarname gönderebileceğiniz gibi direk Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle de başvurabiliyorsunuz.

Bunun yanında yazımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız, paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Özellikle aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar