Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / İcra / Haciz Dilekçesi

Haciz Dilekçesi

/
452 Views

Herhangi bir alacağınızı tahsil edemediğinizde haciz talep dilekçesi ile haciz talebinde bulunabiliyorsunuz. Borcun tahsili için İcra Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Mahkemece  borçlu kişiye tebligat gönderiliyor. Borçlu, tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edebiliyor. Bu süre zarfında itiraz ederse haciz işlemleri durduruluyor. Fakat bu süreden sonra itiraz yapılmadığında 3 gün içinde haciz işlemlerine başlanıyor.

Haciz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Haciz işleminin başlayabilmesi için alacaklının yazılı olarak İcra dairesinden talep etmesi gerekiyor. Bunun için de İcra dairesine haciz talebi dilekçesi ile başvuruyorsunuz. Dilekçinizi size en yakın İcra Müdürlüğüne hitaben yazıyorsunuz. Dilekçenin başlığını “………………………. İcra Müdürlüğü’ne” şeklinde atıyorsunuz. Dilekçenin sol altına dosya numarasını yazıyorsunuz.

Alacaklı olarak kendi adınızı soyadınızı, TC kimlik numaranızı, adresinizi yazıyorsunuz. Bir avukat  tarafından  temsil ediliyorsanız avukatınızın adını ve soyadını da ekliyorsunuz. Borçlunun da adını soyadını, TC kimlik numarası veya ticari unvanını, adresini yazıyorsunuz.

Açıklama kısmına, ödeme emrinin kesinleşmesine rağmen borçlunun borcunu ödemediğini belirtip, üzerine kayıtlı mal varlığına haciz konulması talebinde bulunuyorsunuz. Şayet, ödeme emri kesinleşmemişse, borçlunun üzerindeki mal varlığını devretme veya kaçma gibi bir durumu bulunuyorsa ihtiyati haciz talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda, borçlunun taşınmaz, araç ve banka hesap numarası araştırmasının yapılmasını, üzerine kayıtlı mallara ihtiyati haciz konulmasını  talep ediyorsunuz.

Sonuç ve istem kısmında ise; senet, mahkeme ödeme emri gibi delilleri ilgi gösterip, borçlunun üzerine kayıtlı mal varlığına haciz konulmasını “saygılarımla arz ederim” şekilde yazıyorsunuz. Dilekçenizin  sağ alt tarafına tarih, adınız soyadınızı yazıp imzalıyorsunuz.

Haciz Dilekçe Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Günlük hayatta borcun ödenmemesinden kaynaklanan haciz talepleri sıklıkla görülmektedir. Hukuki bir işlem olduğundan sürecin doğru yönetilmesi ve adımların atılması gerekiyor. Herhangi bir alacağınızı tahsil edemediğinizde sürecin nasıl işlediğini bilemeyebilirsiniz. İnternette konuyla ilgili haciz dilekçesi nasıl yazılır ve haciz dilekçesi örneği bilgiler yer alıyor.

Para veya teminat alacaklarınız için genel haciz yoluyla haciz talebinde bulunabiliyorsunuz. Bunun için genel haciz dilekçe örneği çeşitleri bulunuyor. Bunlardan birini bilgisayarınıza word olarak indirebilirsiniz. Sadece boş yerleri doldurmanız yeterlidir. Çıktısını aldıktan sonra imzalayıp, İcra Müdürlüğüne elden teslim edebilirsiniz.

Borçlunun, borcunu ödemeyeceğinden, üzerindeki malları başkasına devredeceğinden veya kaçacağından eminseniz ödeme emri tarihini beklemeden, mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunabiliyorsunuz. Dilekçeyi nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız ihtiyati haciz dilekçesi örneği indirebilirsiniz. Böylece alacağınızı garanti altına almış olursunuz.

İnternette sadece haciz dilekçe örnekleri bulunmuyor. Bu dilekçe örnekleriyle birlikte taşkın haciz dava dilekçesi ile e haciz itiraz dilekçesi örnekleri de yer alıyor. İster alacaklı isterseniz borçlu olun haciz talebi dilekçesi örneği

ile birlikte haciz itiraz dilekçesi örnekleri bulunmaktadır. Durumunuza uygun örnek dilekçeyi indirip, kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

2. Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

Private File - Access Forbidden

İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 89/1 maddesine göre alacaklı üçüncü kişiye alacağını tahsil için haciz ihbarnamesi gönderiyor. Üçüncü kişi, hak ve alacak olmadığını savunup, haciz ihbarnamesi itiraz dilekçesi verebiliyor. Şayet, borçlu birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmez ve borcunu süresinde ödemezse alacaklı 89/2 maddesi uyarınca ikinci haciz ihbarnamesi gönderiyor.

Borçlu, herhangi bir alacak olmadığını savunup 2. haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi ile karşılık veriyor. Dilekçeyi davanın görüldüğü İcra Müdürlüğüne hitaben yazıyorsunuz. Dilekçenizde alacaklının beyan ettiği gibi herhangi bir borç durumunun olmadığını kanıtlarıyla birlikte açıklıyorsunuz.  Açıkladığınız nedenleri ilgi göstererek itiraz dilekçenizin kabulünü talep ediyorsunuz.

Taşkın Haciz Şikayet Dilekçesi

Private File - Access Forbidden

Ödeme ve haciz kararının kesinleşmesiyle birlikte alacaklı, alacağının üzerinde mallara haciz kondurabiliyor. Bu durumda borçlu sıfatındaki kişi taşkın haciz şikayet dilekçesi ile nöbetçi İcra Hakimliğine başvuruyor. Dilekçede dosya numaralarını, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadları, TC kimlik numaraları, adresleri mutlaka yazıyorsunuz.

Alacaklının kötü niyetle alacağının üzerinde taşınmaz veya mallara haciz koydurduğunu belirtip, taşkın haciz yaptığını açıklıyorsunuz. Taşkın hacizin kaldırılması yönünde talebinizi sunuyorsunuz.

Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edemediği veya zamanında tahsil etmek amacıyla önce haciz ihbarnamesi çektiriyor. Borçlunun ihbarnameye itiraz hakkı bulunuyor. Borçlu belirli süre içinde itiraz etmezse haciz süreci başlıyor. Bu durumda da borçlu, alacağın üzerinde haciz konulduğu gerekçesiyle taşkın haciz şikayet dilekçesiyle İcra Müdürlüğüne başvurabiliyor.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar