Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / İptal Davası Cevap Dilekçesi

İptal Davası Cevap Dilekçesi

/
3911 Views

İdare tarafından yapılan hukuki eylemlerin hukuka aykırılığı nedeni ile durdurulmasının istemi iptal davaları ile yapılabilmektedir. Yapılan işlemin aykırılığı nedeni ile eylemden zarar görenler tarafından dava açılabilir. İdare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak bölge mahkemesi ise istinaf bakımından iptal davasına bakar. Açılan bir iptal davasında davalı taraf iptal davası cevap dilekçesi ile sürece müdahil olabiliyor.

İptal Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İptal Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Davalı tarafından verilecek olan iptal davası cevap dilekçesi içerisinde bulunması zaruri noktalar vardır. Doğru ve düşünülerek hazırlanan bir cevap dilekçesi mahkemede davalının dikkate alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca verilen bilgilerin doğruluğu da önem taşır.

  • Dilekçenin başında dava dosya numarası ve dava tarihine yer verilmelidir.
  • Cevabı veren davalı ve davacının kişisel bilgileri de dilekçede yer almalıdır.
  • Yukarıdaki detaylar tamamlandıktan sonra davanın cevabına geçilmelidir.

En son hukuki neden ve istem bölümleri yazılarak dilekçenin tamamlanması gerekiyor. Hukuki nedenler bölümünde ilgili mevzuatın ilgili maddesine atıfta bulunmakta yarar vardır. Cevap verenin imzası da dilekçenin sonunda bulunmak zorundadır.

İptal Davası Cevap Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

İptal davası hangi mahkemede açılmış ise davalının vereceği iptal davası cevap dilekçesi aynı mahkemeye gönderilmelidir. Eğer temyizde görülen bir iptal davası söz konusu ise cevap dilekçesinin Danıştay’a verilmesi gerekiyor. Çünkü iptal davalarında temyiz mercii Danış’dır. Eğer dava istinaf mahkemesinde devam ediyorsa bu durumda Bölge İdare Mahkemesine dilekçe gönderilmelidir. 

İptal davalarında cevap hakkını kullanmak isteyen davalı cevap süresini de takip etmek durumundadır. İptal davasının açıldığına dair bilginin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde cevap hakkı kullanılır. Süre bitiminde hakkın kullanılmak istenmediği kanısı oluşacak ve mahkeme tarafından yasal süre devam edecektir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Cevap dilekçesi ilgili mahkemeye verildikten sonra mahkeme tarafından öncelikle usul bakımından incelenir. Usul bakımından inceleme cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurların varlığına yönelik yapılan incelemedir. Bilgilerin doğruluğu da bu inceleme içerisinde bulunuyor. Bu neden ile sadece dilekçenin usul bakımından incelenmesi dahi belli bir zamanı gerektiriyor.

Cevap dilekçesinin ardından davacıya da yeni bir tebliğde bulunulmaktadır. Bu durumda davacı cevaba cevap verme hakkını kullanabilir. Cevaba cevap için ise 15 günlük bir süre tanınıyor. Mahkemenin iş yüküne bağlı olarak sürecin uzama ihtimalide bulunuyor. Özellikle cevap dilekçelerinin sonuçlanması için net bir süre vermek mümkün değildir. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Cevap dilekçesi usul bakımından incelenerek eksikleri tespit edilirse bu eksiklerin tamamlanması için belli bir süre verilir. Dilekçenin verilmesinden sonra cevap dilekçesinin iptali söz konusu değildir. Eğer eksiklik nedeni ile iptal edilmek isteniyorsa bu durumda mahkeme ek süre verecektir. Fakat cevap dilekçesi işleme alınmışsa geri çekme işlemi yapılamayacaktır.

Dilekçe henüz resmi anlamda işleme alınmamış ise iptal hakkı söz konusu olabilir. İşleme konmayan cevap dilekçeleri için yeni bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Bu yeni dilekçede cevap hakkınızdan vazgeçtiğinizi belirtmeniz istenecektir. Fakat bu dilekçe ile birlikte yeniden cevap verme hakkı elde edemeyeceksiniz. Cevap dilekçesinin iptali ile cevap hakkından vazgeçmiş olursunuz.

Author

  • Jane Moore

    Meet Jane, a passionate blogger with a love for all things creative. From DIY projects to healthy recipes, Jane enjoys sharing her ideas and experiences with her readers. She believes that everyone has a unique story to tell, and hopes to inspire others to explore their creativity and pursue their passions. Follow along as Jane shares her journey and tips for living a fulfilling life.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar