Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Belediye / Pişmanlık Dilekçesi

Pişmanlık Dilekçesi

/
2804 Views

Vergi mükellefleri, belirli dönem içinde beyannamelerini vermedikleri veya prim borçlarını yatırmadıkları zaman pişmanlık dilekçesi yazabiliyorlar. Vergi Usul Kanunu’nun 371. Maddesine istinaden dilekçelerini vererek herhangi bir yasal kovuşturmaya ya da cezai yaptırıma uğramıyorlar. Dilekçelerini vererek ilgili kurum ile anlaşma yoluna gitmiş oluyorlar.

Herhangi bir cezai yaptırıma ve takibe yakalanmak istemiyorsanız, en kısa sürede bu hakkınızı kullanarak dilekçenizi teslim etmelisiniz.

Pişmanlık Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Pişmanlık Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Dilekçenizi, bağlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne hitaben yazıyorsunuz. Vergi numaranızı, döneminizi ve mükellef durumunuzu belirtip, kanuni süresi içinde veremediğinizi yazıyorsunuz.
İkinci paragrafta kanun maddesini ilgi tutarak, dilekçinizin kabulünü ve gereğinin yapılmasını istiyorsunuz. Kapanış cümlenizin sonu mutlaka “saygılarımla arz ederim” olmalıdır.  

Dilekçenizin sol alt tarafına adresiniz ile ek olarak beyannamenizi yazıyorsunuz. Sağ alt tarafa ise, tarih ve ad-soyadınızı yazıp, imzalıyorsunuz.

Online olarak internet üzerinden de pişmanlık dilekçesi verebiliyorsunuz. Bunun için e-devlet üzerinden ya da direk Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfasına girmeniz gerekiyor. ilgili sayfaya girdiğinizde “dilekçeler” bölümüne giriyorsunuz. Buradan ilgili dilekçenizi bulup, açıyorsunuz. Ekrandaki bilgileri doldurup, onaylıyorsunuz.

Pişmanlık Dilekçesi Nereye Verilir?

Bağlı olduğunuz vergi dairesine kendiniz veya muhasebeciniz elden teslim ediyorsunuz. Kurumun girişindeki “evrak kayıt” veya “kalem odası”’na pişmanlık dilekçesi veriyorsunuz. Havale ettirdiğiniz dilekçeyi kendiniz veya ilgili memur yetkili masaya teslim ediyorsunuz.

Vergi Müfettişleri veya yardımcıları, gerçek ve tüzel kişi mükelleflere defter inceleme ibraz yazıları veya bilgi isteme yazıları tebliğ ediyorlar.  Bu aşamada 213 sayılı VUK md. 371 hükmüne göre pişmanlık talepli beyanname verilmesinin önü kapanıyor. Ancak,  Vergi Müfettişleri tarafından bilgi isteme amaçlı tebliğ edilen yazılar vergi incelemesine başlama sayılmıyor. Bu nedenle bu aşamaya geldiyseniz, dilekçenizi elektronik ortamda verebilirsiniz. Gelirler İdaresi Başkanlığı sitesine giriş yaparak, dilekçenizi ve eksik beyannamenizi ekleyebilirsiniz.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Yasal takibe ve bildirime yakalanmadan dilekçenizi ve eksik beyannamenizi verdiğinizde kanunen 15 gün içinde evrak ve prim düzenlemesi yapılması gerekiyor. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde haberdar ediliyorsunuz. Siz de ihbarnameyi aldıktan 15 gün içinde prim borçlarınızı ve gecikme zammınızı yatırmanız gerekiyor.

Pişmanlık talebiniz kabul edilse bile 1. derece ve 1 kat usulsüzlük cezası kesiliyor. Pişmanlık talebiyle verdiğiniz beyannamede, zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması durumunda dilekçeniz kabul edilmiyor.

Usulüne göre verilmeyen veya pişmanlık alanına girmeyen beyanname dilekçeleri, kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul ediliyor. Bu durumda mükellefe 1. Derece ve 2 kat usulsüzlük cezası kesiliyor. Ayrıca vergi zıyaı cezasının %50’si kıyaslanarak en ağır ceza kesiliyor.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Kanuni süre içinde beyanname vermediğiniz ve prim borçlarınızı yatırmadığınız için pişmanlık talebiyle dilekçe veriyorsunuz. Beyannamenizde eksik ve yanlış bilgiler olduğundan hareketle dilekçenizi/beyannamenizi geri çekip, iptal edebilirsiniz.

Bağlı olduğunuz vergi dairesine gitmeden önce, yeni beyannamenizi ve dilekçenizi yazmanız gerekiyor. İlgili masaya veya memura giderek, durumu açıklayıp, yeni beyannamenizi/dilekçenizi teslim edebilirsiniz.

Dilekçenizi ve beyannamenizi elektronik ortamdan gönderdiyseniz, aynı sayfaya yeniden giriyorsunuz. Eklemiş olduğunuz  beyannameyi iptal ediyorsunuz. Yeniden düzenlediğiniz beyannameyi ekliyorsunuz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar