Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Süre Tutum Dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi

/
2298 Views

Süre tutum dilekçesi ceza davaları ile iş davalarında kullanılan bir dilekçe türüdür. Ceza davalarında genellikle süre tutum dilekçesi kısa temyiz dilekçesi adıyla bilinir. Dilekçe sayesinde hakimin gerekçesiz olarak kısa kararını verdikten sonra başlayan temyiz süresi kesilir. Özet bir temyiz dilekçesi şeklinde de kullanılır. Bu dilekçe sayesinde karar temyiz edilmiş olur. 

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Süre tutum dilekçesi yazılırken öncelikle dilekçenin gönderileceği yargıtay dairesi üst başlık kısmına yazılmalıdır. Dilekçe ceza ya da hukuk mahkemesine gönderilecekse bu mahkemelere hitaben dilekçenin yazılması gerekir.

Süre tutum dilekçesinde temyiz işlemi için yazıldığından dilekçenin sol üst kısmına mutlaka dosya numarası eklenmelidir. Dilekçe içeriğine ise dosya numarası belirtilen kararın temyiz edilmesi istendiği açık ve doğru şekilde belirtilmelidir.

Dilekçe içeriğini doldururken mahkeme numarası ile dosya numarasının bilinmesi çok önemlidir.Dilekçe bu şekilde doldurulduktan sonra sol alt kısımda temyiz eden kişinin adı, soyadı ve imzası yer almalıdır. Dilekçeyi doldurma aşamasına geçtiğinizde mutlaka dilekçeyi tükenmez siyah ya da mavi kalemle doldurmaya dikkat etmek gerekir. 

Süre Tutum Dilekçesi Nereye Verilir?

Süre tutum dilekçesi doğru şekilde hazırlandıktan sonra gönderme işlemi için Yargıtay’ın ilgili birim ve daireleri seçilmelidir. Burada hangi dosyanın temyiz edileceği önemlidir. Eğer dosya yani mahkeme ceza mahkemesi ise dilekçeyi Ceza Mahkemesine göndermek gerekir. 

Süre tutum dilekçesinde temyiz kararı İş Mahkemesi için aldırılıyorsa hem dilekçe İş Mahkemesine hitaben yazılmalı hem de dilekçe bu mahkemeye gönderilmelidir. Dilekçe gönderilirken yanlış bir mahkemeye gönderim yapılması dilekçenin doğrudan geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Bu sebeple, dosyanın hangi mahkemede olduğuna dikkat edilmesi gerekir. 

Süre tutum dilekçesini yazacak olan kişiler avukatları aracılığı ile de bu işlemleri yapabilirler. Vekaleten yazılan dilekçe avukat tarafından ilgili mahkemeye gönderilecektir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Temyiz süreleri iş ve ceza mahkemelerinde kararın yüze okunmasından sonra başlar. Bu durum ceza davaları söz konusu olduğunda hakimin kısa kararı yüze karşı söylemesinde 7 gün, iş davalarında da 7 gün kadar bir süreyi kapsar. Bu süre kapsamında dilekçe oluşturarak temyiz işlemleri de doğrudan başlatılabilir.

Süre tutum dilekçesinde dava konularında belirlenen süreleri aşmadığı sürece ilgili mahkemelere verilebilir. Belirtilen süreler boyunca verilen dilekçelerde sonuçlanma süresi diğer dava görülene kadardır. Yani kararla ilgili temyiz işlemi süre tutum dilekçesinden hemen sonra başlar. Özellikle dilekçenin avukat tarafından verilmesiyle temyiz süresi de başlamış olur. 

Nasıl Geri Çekilir?

Dilekçe ilgili mahkemelere ve davalara temyiz kararı aldırmak için verilen dilekçedir. Bu dilekçeyi vermek belirli süre boyunca yapılabilir. Belirtilen süreler dışında verilen süre tutum dilekçeleri mahkeme tarafından kabul görmez. Kısacası, süre dışında verilen dilekçeler doğrudan iptal dilekçe olarak görülür. 

Süre içerisinde ve usule uygun şekilde verilen dilekçelerde ise bazen müvekkil temyiz işleminden vazgeçebilir. Vazgeçme işlemi için verilen süre tutum dilekçesinden sonra tekrar bir dilekçe daha yazmak gerekir. Yine aynı mahkemeye hitaben yazılan dilekçede sol üst kısma hem dosya numarası hem de dilekçe numarası eklenmelidir. Bu şekilde dilekçe iptali yapılabilir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar