Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Banka / Avans Dilekçesi

Avans Dilekçesi

/
8271 Views

Haftalık 45 saatlik bir çalışma süresi üzerinden hesaplanan maaş, işçi ile işverenin en hassas olduğu konuların başında yer alır. Yol ve yemek yardımı, sosyal yardım ödemeleri, varsa prim ve ikramiye, maaşa ilave olarak yapılan ödemelerdir. İşçi ile işverenin karşı karşıya geldiği bir diğer ödeme konusu ise avanstır. Avans, işçinin ödeme gününden önce geri ödemek şartı ile avans dilekçesi vererek, işverenden henüz çalışmadan aldığı borç paradır.

İşverenler avans vermeyi pek tercih etmese de, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 406. maddesi, hizmeti ile orantılı olarak işçiye işverenin avans vermesini zorunlu kılmıştır.

Avans Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Avans Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

İşçinin işverenden avans talebinde bulunabilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

  • İşçinin sağlık sorunu veya haciz vb. zorunlu bir ihtiyacı olmalıdır.
  • Avans miktarı işçinin maaşı ile orantılı olmalıdır .
  • İşveren işçiye avans ödeyebilecek durumda olmalıdır.

Bu koşulların sağlandığı bir durumda avansa ihtiyacı olan çalışan, avans dilekçesi ile talepte bulunabilir.

Personel avans talep dilekçesi, işyeri adı ve unvanı ile başlar. Çalışanın adı, soyadı, çalıştığı bölüm, görevi, dilekçe konusu, yetkili biriminin ve avans miktarının maddeler halinde yazıldığı bir dilekçedir. Avans isteme nedeni bu maddelerin altında detaylandırılır. Sağ alt köşede ise avans talep edenin isim soy isim ve imzası bulunur. “

Avans Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Zorunlu ihtiyaçların finanse edilmesi amacı ile işverenden talep edilen borç para, dilekçe ile istenmektedir. Borçlar Kanununun 406. maddesine göre avans veren işverenle avans alan işçi arasında bir karz akdi yani ödünç para alma/verme ilişkisi oluşur. Avans verilen miktara herhangi bir faiz veya fark uygulanmaz.

Çalışan, avans dilekçesini bir üst amirine verebileceği gibi amirinin onayı ve bilgisi doğrultusunda yönetime iletilmek üzere İnsan Kaynaklarına da teslim edebilir. Amirine ilettiği takdirde, dilekçe amiri tarafından kendisinin bilgisinin olduğu belirtilerek IK’ya iletilir. Bazı işletmelerde avans dilekçesi direk yönetime de verilmektedir. Bu uygulama şirketten şirkete değişir.

Avans Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Avans dilekçesi hazırlayan bir çalışan ilk olarak dilekçesini bir üst amirine onaylatır. Dilekçe daha sonra onay için İnsan Kaynakları Departmanı’na gider. Son onay birimi ise yönetimdir. İnsan Kaynaklarının ve yönetimin iş yoğunluğuna göre en geç bir hafta içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanır. Olumlu sonuçlanması durumunda yani işverenin avans ödeyecek durumda olması halinde avans bir sonraki ay ödenecek maaşa ilave edilir. Bu arada geri ödeme ile ilgili taksit sayısı ve miktarı işçi işveren arasında netleştirilerek avans dosyasına iliştirilir.

Avans Dilekçesi Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Zorunlu ve acil bir ihtiyaç için talep edilen avanstan vazgeçme durumunda dilekçe geri çekilir. Avans dilekçesini geri çekme talebi dilekçe hangi aşamada ise o birime yapılmalıdır. Henüz İnsan Kaynaklarına verilmemiş yani bir üst makamda ise dilekçenin geri çekilme talebi üst makama yapılır. İnsan Kaynaklarına ulaştı ise çalışan veya amiri İK’ya avans talebinden vazgeçildiğini bildirip dilekçeyi geri çekebilir. Dilekçe yönetime ulaştı ise genelde aynı gün veya 1-2 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanacaktır. Olumsuz sonuçlanma durumunda zaten dilekçesini geri çekme gibi bir şey söz konusu değildir. Henüz onaylanmadı ise çalışan IK’ya dilekçesini geri çekmek istediğini söyler. IK’nın çalışma şekli veya iş yoğunluğuna göre çalışan direk veya amiri ile dilekçesini geri çekmek için işverenin yanına gidebilir.

Avans dilekçesi/talebi, çalışanın kendisi tarafından geri çekilebileceği gibi, bir üst amiri veya IK tarafından da çalışanın avansla ilgili verdiği son karar doğrultusunda geri çekilebilir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar