Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Refakat İzni Dilekçesi

Refakat İzni Dilekçesi

/
10725 Views

Memurlar gerekli koşulları sağladıklarında refakat izni alabilir. Tek koşul bu durumu belgelendirecek sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Refakat izni için gerekli evraklar arasında refakat izni dilekçesi, sağlık kurulu raporunun aslı, nüfus kayıt örneği gereklidir.

Refakat İzni Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Refakat İzni Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

657 sayılı devlet memurları kanunun 105. Maddesinde ile birlikte refakat izni mevzuatta 3 yerde bulunmaktadır. Memurun hangi yakınları için refakat izni alacağı ise refakat izni yönetmeliğinin 10 maddesi 1. Bendinde yer alıyor. Buna göre:

  • Bakmakla yükümlü olunan ana, baba, eş ve çocukların yanında refakat edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturacak kardeşler içinde verilebilir. Bu akrabalar dışında refakat izni verilmez.
  • Ana, baba, eş, çocuklar, kardeşler ağır bir kaza geçirmesi durumunda tedavisi uzun sürdüğünde de refakat izni verilir. Bunu için durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gereklidir.

Dilekçe doldurulurken memur nerede çalışıyorsa kendi çalışma birimine hitaben dilekçe yazar. Memur kurumun hangi biriminde ne görevde olduğunu ifade eder. Hastanenin düzenlediği sağlık raporuna ait tarihi belirterek yakınının hastalığını yazar. İlgili kanun maddesine dayandırarak refakat izni talep eder. Dilekçenin sonunda refakat izninin verilmesi gereken tarih aralığı yazılır.

Refakat İzni Dilekçesi Nereye Verilir?

Memur hangi kurumda çalışıyor ise hazırladığı refakat izni dilekçesi o kuruma verilir. Memur refakat izni talebini amirine iletir. Dilekçesi ile başvuru yapılır. Memurun refakat izni aynı gün başlamış olur. Sağlık kurumunun başlangıç süresi refakat izninin başlangıcıdır.

Sağlık raporu ileriki bir tarih belirtilerek hazırlanmaz. Bu durum usule aykırıdır. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren birkaç hafta sonra kurumdan 3 ay refakat izni talep edilebilir. Bu durumda yine sağlık raporunun düzenlendiği tarih baz alınması önemlidir.

Ne Zaman Sonuçlanır?

Aynı kişi için birden fazla memur refakat izni kullanamıyor. Refakat izni süresi yönetmeliğin 10. Maddesinin 4. Bendinde açıklanmıştır. Süre bittiğinde aynı koşullar sağlanmış ise yeniden 3 ay daha refakat iznini uzatma imkanınız olacaktır.

Süre 3 aydan kısa da olabilir. Refakat raporu bir aylık olduğunda bu bir ayın ardından 5 ay daha hakkınız olacaktır. Refakat izni talep eden memur aynı hasta için en çok altı ay izin kullanabilir. Aynı hastanın farklı bir hastalığı durumunda yine memurun altı aylık izin hakkı olur. Dilekçesini kendi amirine veren memur, anında izin kullanmaya başlar.

Nasıl Geri Çekilir?

Yönetmeliğin 10. Maddesinin 5. Bendinde açıklanan kurala göre refakati gerektiren sebepler ortadan kalktığında refakat izni bitmiş demektir. Hastanın iyileşmesinin yanında vefat etmesi durumunda da izin ortadan kalkar. Bu nedenle refakat izni dilekçesi ile başlayan durum bu şekilde sona etmiş olur. Memur hemen gelip görevine başlamalıdır.

İzin hakkını iptal etmek için yine çalışılan kurum adın dilekçe yazılarak işe geri dönme sağlanır. Memur yakının hastalığı için altı ay toplamda refakatçi izni kullanabilir. Kullandığı izin bu altı aylık süreden düşerek aynı hastalık tekrarlandığında bu kalan süre üzerinden izin kullanabilir. Aynı hastalık için altı ay olan süre, farklı bir hastalık söz konusu olduğunda yeniden altı ay olarak düzenlenir.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar