Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

/
3073 Views

Bir konu hakkında yasaların kesin hüküm vermesi benzer bir konu ile ilgili farklı bir karar vermesi durumuna bağlı olarak kanun yararına bozma şartları yerine gelmiş oluyor. Böyle bir durumda mağdur olan kişi benzer bir olayda verilen kararı emsal göstererek kanun yararına bozma dilekçesi ile haklarının geri iade edilmesini isteyebiliyor. Bu tür talepler yasal süreç ve çerçeve içerisinde gerçekleşiyor. Bu nedenle dilekçe için yasal süreç içerisindeki diğer şartların yerine getirilmiş olmasından emin olmak gerekiyor. 

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Kanun Yarına Bozma Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur?

 Kanun yararına bozma dilekçesinin kabul edilebilir ve uygun olması için belirli şartların yerine gelmesi gerekiyor. Bunlar;

  • Mağdur olunan konuya neden olan kararın benzer bir konu hakkında aksi karar verilmiş olması,
  • Yaptırımların hukuki süreç ve makamlarca verilmiş olması,
  • Kanun yararına bozma talebinin doğru yere ve makama gönderilmesi gerekiyor. 

Bu şartları yerine getiren kişiler mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun yararına bozma dilekçesi ile talepte bulunabiliyor. 

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir / Gönderilir?

Kanun yararına bozma dilekçesi mağdur olan ile kanunu uygulayan makam arasındaki muhataplık durumudur. Bu nedenle mağdur olan tarafa gerekli şartların yerine gelmesi durumunda mağduriyetinin son bulması ve haklarının kendisine teslim edilmesini talep etmek adına kanunun uygulanmasına karar veren makama dilekçe vererek talepte bulunabilir. 

İlgili makam talebin değerlendirme aşamasında kanunlar arasında herhangi bir çelişki durumu olup olmadığına, mağduriyetin boyutuna, emsal kararlar ile mağduriyetin söz konusu bir durum teşkil edip etmediğini inceleyerek konu ile ilgili gerekli kararını verir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Mağdur olan kişi eğer ki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyorsa öncelikle çalıştığı kurumun en üst amirine yazmış olduğu dilekçeyi onaylatır. Sonraki aşamada ise dilekçe, mağduriyete neden olan kararı veren makama gönderilir. Bu makamın söz konusu talep dilekçesine 30 gün süre içerisinde cevap vermesi ya da herhangi bir karar ile yazılı açıklama yapması gerekiyor. Bu süre zarfı içerisinde ilgili makam gerekli araştırmaları yaparak nihai kararını talep edene tebliğ eder. 

Dilekçe kanununda belirtilen hususlara bir dilekçeye 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Ancak resmi makam tahkikatların bitmemesinden dolayı ek bir süre isteyerek gerekli araştırmalarına devam edebiliyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Başlangıçta herhangi bir mağduriyet yaşadığını düşünen ancak gerekli araştırmalar ile söz konusu olan durumun yasalara ve kanunlara uygun olduğunu anlayan kişiler kanun yararına bozma talepli dilekçesini iptal ettirmek için iptal dilekçesi yazar. Yazılan iptal dilekçesi de başvuru dilekçesi gibi konu ile ilgili muhatap makama gönderilir. İlgili makam iptal dilekçesini incelemeye alarak ilk dilekçe olan kanun yararına bozma dilekçesini iptal ederek ilgili kişiye konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yapar. 

İptal talep dilekçesi de kişinin çalıştığı kurumun en üst amiri tarafından onaylandıktan sonra ilgili makama gönderilmesi gerekiyor. Ancak talep dilekçesi karara bağlanmış ise iptal dilekçesinin herhangi bir hükmü kalmayacağından ilk yazılan talep dilekçesi hakkında herhangi bir kararın verilmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar