Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / İl Dışı Tayin İptal Dilekçesi

İl Dışı Tayin İptal Dilekçesi

/
4353 Views

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarının çalıştıkları yerde belli bir süre çalıştıktan sonra yasalarca düzenlenen yönergelere göre il dışı tayin iptal dilekçesi üzerinden talepte bulunabiliyorlar. İl dışı tayin talebinde bulunan çalışanlar belli bir süre sonra yapmış oldukları tayin talebinden vazgeçerek talep işlemlerinin işleme alınmamasını istiyorlar. Böyle bir durumda çalışmış oldukları kurum aracılılığı ile en üst kuruma dilekçe yazarak bu taleplerinin işleme alınmamasını talep ediyorlar.

İl Dışı Tayin İptal Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden

Nasıl Yazılır / Doldurulur?

Çalışanlar tarafından yazılan il dışı tayin iptal dilekçesinin işleme alınabilmesi için belirli hususların dikkate alınması gerekiyor. Bu hususlar;

  • Çalışanlar tarafından yazılan dilekçe  tayin talebi yapıldıktan 15 günlük süre içerisinde yazılması ve ilgili maka gönderilmesi,
  • Çalışanların yazmış olduğu il dışı tayin iptal dilekçesi  içeriğinde iptal edilmesine neden olan etkenin mutlaka bildirilmesi,
  • Talep dilekçesinde olduğu gibi iptal dilekçesinde de makamlar arasındaki silseleye dikkat edilmesi,
  • İptal talep dilekçesi çalışanların bağlı bulundukları kurumlar aracılığı ile en üst maka göndermeleri gerekiyor.

Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Çalışanların yapmış oldukları il dışı tayin taleplerinden vazgeçmeleri durumunda iptal dilekçesi yazarak taleplerinin iptal edilmesini sağlayabiliyorlar. Bunun için çalışanlar kendi çalıştıkları kurum aracı ile tayin işlerinin onaylandığı ya da reddedildiği en üst makama göndermeleri gerekiyor. Ancak dikkat edilecek olan husus talep işleminden sonra 15 günlük süre içerisinde il dışı tayin iptal işlemlerinin yapılabileceği hususudur. 

Yasal sürenin geçirilmesi durumunda iptal talep dilekçesi işleme alınmadan reddediliyor ve il dışı tayin talepleri iptal edilemiyor. Bu nedenle bu yasal süreye azami olarak dikkat edilmesi gerekiyor. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Resmi makamlara yazılan tüm dilekçelere resmi makamlarca 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Bu nedenle il dışı iptal talep dilekçesi yazıldıktan sonra resmi makamlarca en kısa süre içerisinde gerekli incelmeler yapılarak ilgili talep edene yazılı bilgilendirmeler sağlanıyor.

İptal talep dilekçesi tayin sonuçları açıklanmadan resmi makamlarca değerlendirilerek neticelendiriliyor. Bu da talep eden kişinin doğru zamanda yapacağı talebin en kısa süre içerisinde cevaplanması anlamına geliyor.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

İl dışı için tayin talebinde bulunan ancak kararsız olmasından dolayı ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak bu talepten vazgeçenler iptal dilekçesini yazdıktan sonra yeniden karar değiştirerek tayin haklarının yeniden değerlendirilmesini talep edebiliyorlar. Bunun için ilgili kurumları aracılığı ile en üst makamlara iptal dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesini dilekçe ile talep edebiliyorlar.

En üst makamlarca yapılan değerlendirmeler neticesinde tayin listeleri açıklanmadan önce geri çekme ya da iptal dilekçelerinin gönderilmesi gerekiyor. Listeler açıklandıktan sonra gönderilen dilekçelerin hiçbir hükmü olmayacağı için geçersiz sayılacak ve bu durum ilgili çalışanlara tebliğ edilecektir. 

Yetkili makamlar çalışanların iptal dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesi için yapmış oldukları başvuruları inceleyerek almış oldukları kararları çalışanların çalıştıkları kurum aracılığı ile talep sahibine tebliğ edilmesini sağlıyor. Ancak yetkili makamlar geri çekme talebini onaylamama hakkına da sahip.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar