Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / Uzlaşma Dilekçesi

Uzlaşma Dilekçesi

/
3480 Views

Herhangi bir nedenden dolayı anlaşamayan her iki taraf için aralarındaki sorunun hukuki bir boyut kazanmadan önce anlaşarak konunun çözülmesi esas alınıyor. Bu işlemler kapsamında yerine getirilen işlere uzlaşma işlemleri adı veriliyor. Anlaşılamayan konuların çözümü konusunda son yıllarda çıkarılan uzlaşma yasası ile birlikte birçok konu dava aşamasına gelmeden tarafların uzlaşması ile sonuçlanarak mahkemelerin iş yükleri de olumlu anlamda azalmıştır.

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

Uzlaşma Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur

Uzlaşma dilekçesi yazılırken uzlaşmak istenilen konunun içeriği detaylı ve net bir şekilde belirtilmelidir. İçermesi gereken bilgiler ve talepler uzlaşma dilekçesi konusunda farklılıklar ortaya çıkarabiliyor. Uzlaşma dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Dilekçe içerisinde uzlaşılmak istenen konunun belirtilmesi,
  • Uzlaşma talebinde bulunan kişinin anlaşmazlığa neden olan konudan  dolayı pişmanlık yaşadığını hissettirmesi ya da belirtmesi,
  • Benzer konuların tekrar etmeyeceğinin belirtilmesi dilekçe içerisinde yer alması gereken konuların başında geliyor. 

Bu hususların dilekçe içerisinde talep sahibi tarafından belirtilmesi durumunda uzlaşma dilekçesi resmi ve özel makamlarca incelenerek değerlendiriliyor. 

Dilekçe konusuna göre farklı makamlarca değerlendirildiğinden genel bir kavramı hitap ediyor. Kişinin bir başka bir kişi ile yaşamış olduğu hukuki anlaşmazlık, kişinin bir kurum ile yaşamış olduğu anlaşmazlık kapsamında da yer alabildiği için dilekçe içerisinde konunun detayına girerek durumun net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. 

Uzlaşma Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir?

Uzlaşma için hazırlanan dilekçe hangi konuda uzlaşma talebi varsa o konuya bağlı makamlara uzlaşma dilekçesi yazılarak işleme ilk adım atılıyor. Eğer ki hukuki bir konuda uzlaşma talebi varsa bu konuda hizmet veren savcılık uzlaşma bürolarına dilekçe yazılıyor. Ancak maliye, milli eğitim ve diğer bakanlıklar ile ilgili herhangi bir uzlaşmazlık durumu söz konusu ise ilgili bakanlıklara uzlaşma dilekçesi yazılarak gönderiliyor. 

Uzlaşma dilekçeleri dilekçe sahibi tarafından ya elden teslim edilebiliyor ya da ilgili bakanlıkların bilgisayar otomasyon sistemi üzerinden elektronik ortamlarda gönderilebiliyor. Uzlaşma dilekçesinde dikkat  edilecek en önemli husus dilekçenin usullere uygun bir şekilde yazılmasıdır. Bu nedenle dilekçeden azami bir şekilde yararlanmak ve uzlaşma talebinin hızlı bir şekilde işleme alınması için dilekçede belirtilecek usullerin açık ve net olmasına dikkat edilmelidir. 

Ne Zaman Sonuçlanır?

Bu dilekçe yasal bir süreye dayanan bir dilekçe ise bu yasal süre dolmadan neticelenmesi gerekiyor. Ancak herhangi bir süreye bağlı bir durum yok ise ilgili makamların yoğunluklarına göre dilekçeler neticeleniyor.

Uzlaşma talebinde bulunan taraf yazmış olduğu dilekçeyi ilgili makama teslim ettikten sonra dilekçe incelenerek diğer tarafa uzlaşma talebi iletiliyor. Diğer talep uzlaşma talebini değerlendirerek uzlaşmayı kabul ediyor ise dilekçe sahibine bu konuda bilgi veriliyor. Tüm bu işlemler bir süreci kapsamasından dolayı uzlaşma dilekçesinin akıbeti belli bir süre içerisinde neticeleniyor. 

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir?

Uzlaşma talebinde bulunan taraf dilekçe ile bu talebini beyan ettikten sonra uzlaşmadan yararlanmaktan vazgeçerse bu konu ile ilgili yeni bir dilekçe yazması gerekiyor. Uzlaşma talebinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesini içeren dilekçe ilgili makama teslim edilerek uzlaşmanın reddi kararının çıkması sağlanıyor. Bu karar dilekçe sahibine yazılı olarak bildiriliyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar