Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Adliye / İhbar Dilekçesi

İhbar Dilekçesi

/
4099 Views

Usulüne ve kanunlara uygun olmayan bir davranışın fark edilmesi ve bu uygunsuzluğun giderilmesi için resmi makamlara yazılan dilekçeler ihbar dilekçesi olarak isimlendiriliyor. İhbar kelime anlamı itibari ile farkına varılan bir durumdan haberdar etme uyarma anlamı taşıyor. Bu nedenden dolayı da herhangi bir olumsuz durumun fark edilmesi ile birlikte bu olumsuz durumun giderilmesi amacı ile ilgili yerlerin konu ile bilgilendirilmesi anlamına geliyor. İhbar dilekçesinin birçok çeşidi söz konusudur. Ancak en çok hukuk dalında kullanılıyor.

İhbar Dilekçesi Örneği

Private File - Access Forbidden
Private File - Access Forbidden

İhbar Dilekçesi Nasıl Yazılır / Doldurulur

İhbar dilekçesi resmi bir belge ve evrak olduğu için resmi bir dille yazılması gerekiyor. Günlük dil yerine resmi makamlara hitap edilen bürokratik bir dilin kullanılması dilekçenin resmiyeti açısından büyük önem arz ediyor. 

Yazılan ihbar dilekçesi hem fiziki görüntüsü hem de içerik anlamında anlaşılır ve düzenli olması gerekiyor. Dilekçe içerisinde bulunması gereken ibarelerin farklı yerlerde bulunması dilekçenin ciddiyetten uzak bir belge olmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda işleme alınmaması gibi durumların da ortaya çıkmasına neden oluyor. 

İhbar dilekçesi yazılırken yazı dilinin anlaşılır ve düzgün cümlelerden oluşması gerekiyor. Okuyan kişinin okuduğunu çok net bir şekilde anlayabilecek açıklıkta olması dilekçenin kalitesini ortaya çıkarması açısından önemlidir. 

İhbar Dilekçesi Nereye Verilir / Nereye Gönderilir

İhbar dilekçesi ihlal edilen bir konunun ya da durumun o konu ile ilgilenen makamlara yazılarak gönderilir. İhbar kelimesi genel bir konuya hitap ettiği için kanunlara ve kurallara uygun olmadığı düşünülen konuların ihlal edilen konu ile ilgili resmi makamlara durumun bildirilmesi bu sorunların giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu dilekçe hukuki bir dilekçe ise bu tür dilekçeler ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. 

Konu ile ile ilgili ihbar edilecek olan konuda görevli olan mahkeme hangi mahkeme ise bizzat kişinin kendisi ya da avukatı aracılığı ile bu mahkemeye ihbar dilekçesi ibraz edilmesi gerekiyor. Dilekçenin yetkili olmayan bir mahkemeye ibraz edilmesi durumunda da mahkeme yetkisizlik kararı vererek dilekçe sahibine bilgi veriyor. 

Ne Zaman Sonuçlanır

Dilekçe kanununa göre bir dilekçenin yazılarak ilgili makama ibraz edilmesi ile birlikte 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz anlamda neticelenmesi gerekiyor. Ancak ihbar dilekçesinin muhatabı olan makamın yoğunluğuna bağlı olarak ihbar dilekçesinin neticelenmesi süresinde değişiklikler meydana gelebiliyor.

Ancak ilgili makamların yoğunluğu ne boyutta olursa olsun ihbar dilekçesinin ibraz edilmesinden sonra ilgili makam olumlu ya da olumsuz bir cevap verme zorunluğundadır. İhbar dilekçesinin işleme alınabilmesi için dilekçenin usulüne uygun bir şekilde yazıldığından emin olmanın yanı sıra dilekçe içerisinde ilgili makamı ilgilendiren konuların da eksiksiz bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bilgi ve belge eksikliği nedeni ile ilgili makam dilekçenin yetersiz olduğuna dair dilekçeyi iade etme hakkına sahip olabiliyor.

Nasıl Geri Çekilir / İptal Edilir

İhbar dilekçesi yazan kişi ya da kurumlar ihbar ettikleri konular ile ilgili bir değişim ve düzelme söz konusu ile karşı karşıya kaldıklarında ihbar dilekçesinin geri çekilmesi ya da iptal edilmesi için ayrı bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Bu işlem ile birlikte dilekçenin iptal işlemi gerçekleşiyor.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar