Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Kategori: Adliye

Adliyelere hak aramak için başvurmak üzere adliye dilekçesi yazılır. Hukuk, insan- insan, insan- devlet ve devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Devamını Göster


İnsanlar her türlü hak kayıplarını aramak için, devlet aracılığı ile başvuruda bulunurlar. Adliyeler, insanların haklarını aramak için başvurdukları ve haklarını büyük çoğunlukta aldıkları yargı organlarıdır. Mahkeme kararları aleyhine olan kişiler, davalarını bir üst mahkemeye taşımaya karar verirse, bir dilekçe yazıp gerekçeli kararın verildiği mahkemeye teslim etmelidir. Adliyelere verilecek olan tüm dilekçe örneklerine sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Adliye Dilekçeleri

Adliye dilekçesi, mahkemelere ve savcılığa sunulan dilekçeler olup, kişilerin arzuhallerini belirttikleri dilekçedir. Bu dilekçeler mahkemelere, savcılık kalemlerine, adliye baro merkezine, arabuluculuk bürolarına ve adli yardımdan yararlanmak üzere adli yardım bürosuna verilen dilekçedir. Parasal haklarını almak için de icra dairelerine dilekçeler ile başvurulur. Bu dilekçeler, her an herkese lazım olabilir.

Hangi konularda Adliyeye Dilekçe Verilir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerine verilen dilekçe anlaşmalı ya da anlaşmasız boşanma davası olarak belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesine ek protokol hazırlanmalıdır. İş mahkemelerine verilen dava dilekçeleri işçi ve işveren arasındaki haksız durumun giderilmesi için yazılır. Eğer hayatınızla ilgili bir tehdide maruz kaldıysanız ya da herhangi bir haksızlığa uğradıysanız, savcılığa verilecek dilekçe ile kendinizi güvenceye almak isteyebilirsiniz. Adliye dilekçesi yazılırken belli usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Temyiz ve İstinaf Mahkeme Dilekçeleri

Temyiz ve istinaf mahkemeleri üst derece mahkemelerdir. Kişilerin, kurum veya kuruluşların, aleyhlerine verilen kararlara itiraz ettikleri mercidir. İstinaf mahkemelerine yapılan başvurularda istenilen sonuç alınamazsa, mahkeme kararının temyiz mahkemesine gönderilme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple mahkeme kararındaki son bende dikkat edilmelidir. İstinaf ve temyiz mahkemeleri dilekçe örneklerini de burada bulabilirsiniz.

Devamını Gizle

İtiraz Dilekçesi

Tarih 12 Haziran 2019

İdare tarafından verilen kararların hukuki olarak durdurulmasını isteme, iptal davalarının sonucunda yapılabilir. Verilen karar doğrultusunda, aykırı oluşu nedeniyle zarar gören tarafın dava açma hakkı doğar. İptal davasına…

İptal Davası Cevap Dilekçesi

Tarih 14 Mayıs 2019

İdare tarafından yapılan hukuki eylemlerin hukuka aykırılığı nedeni ile durdurulmasının istemi iptal davaları ile yapılabilmektedir. Yapılan işlemin aykırılığı nedeni ile eylemden zarar görenler tarafından dava açılabilir. İdare…

Tapu İptal Cevap Dilekçesi

Tarih 10 Mayıs 2019

Tapu iptal davası bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişinin tapunun tescili için açtığı davalardır. Aynı gayrimenkul üzerinde başka hak sahipleri varsa kanunlar hak sahiplerine iptal davası…

Adli Sicil Kaydı Dilekçesi

Tarih 10 Mayıs 2019

Başta iş başvuru işlemleri olmak üzere adli sicil kaydı pek çok resmi işlemde talep edilmektedir. Bu bağlamda adli sicil kaydı dilekçesi ile istenen belgeye sahip olabilirsiniz. Adli…

Ceza İstinaf Dilekçesi

Tarih 26 Nisan 2019

Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilen eylemler nedeni ile görülen ceza davaları neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen cezalar ilgili kişiler tarafından itiraz edilmek üzere istinaf mahkemelerine gönderiliyor. Bunun…

İstinaf Dilekçesi

Tarih 25 Nisan 2019

Yeniden başlama olarak da ifade edilen istinaf, verilmiş olan nihai hükmün bozulması için tanınan bir haktır. İlk derece mahkemesinin verdiği bir hükmün ikinci derece mahkemeler tarafından bozulmasının…

Yargıtaya Dilekçe

Tarih 24 Nisan 2019

Yargıtay ceza ve hukuk davaları sonuçlarının temyiz aşamasında değerlendirildiği en son merci olarak biliniyor. Herhangi bir mahkemeye taraf olan kişilerin yerel mahkeme kararlarına itiraz etmek için yargıtaya…

Boşanma Davası Dilekçesi

Tarih 24 Nisan 2019

Evli çiftler arasındaki uyumsuzluk ve anlaşamama durumları neticesinde Medeni Kanunda belirtilen usullere göre boşanma işlemleri yapılıyor. Boşanma işlemleri öncesinde çiftlerden en az birisi ya da her ikisi…

Boşanma Dilekçesi

Tarih 23 Nisan 2019

Evli çiftler arasındaki uyumsuzluk nedeni ile Medeni Kanunda belirtilen maddelere istinaden evlilik akdinin neticelendirilmesi konusu boşanma davaları ile oluyor. Bu nedenle boşanma davası başvurusu için boşanma dilekçesi…

İş Mahkemesi Dilekçesi

Tarih 23 Nisan 2019

İş konuları ile ilgili çözümsüzlükler iş mahkemesi aracılığı ile çözülüyor. Dava sürecinin başlatılması için ilk aşamada iş mahkemesi dilekçesi hazırlanması gerekir. Mahkemeler işçi ile iş veren arasındaki…