Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


İzin Dilekçesi

On 25 June 2019

Çalışanların en doğal ve kanuni haklarından birisi de yıllık izinleridir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar kanunla belirtilen usullere göre izinlerini kullanabiliyorlar. İzin kullanmak isteyen kişiler çalışmış oldukları…

D Smarta Dilekçe

On 25 June 2019

D Smart dilekçesi, kullanıcılarının memnun olmadıkları durumda, aboneliklerini iptal etmelerini ifade eder. D Smarta dilekçe abonelerin belli bazı kurallara uyarak yazmaları gereken yazılı beyandır. D Smartın hizmetlerinden…

Tüm çalışanların emekliliği hak edebilmesi için bazı şartları sağlamış olması gerekir. Fakat tercihe göre e devletten emeklilik dilekçesi ile aynı işlemleri tamamlamasına imkan vardır. Emeklilik şartları arasında ise…

ÖSYM’ye Dilekçe

On 21 June 2019

ÖSYM ile yapılacak olan her türlü yazışma için dilekçe hazırlamak gerekiyor. Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesinden fotoğraf değişikliğine kadar tüm işlemler dilekçe ile yapılır. Fakat ÖSYM’ye dilekçe yazmadan önce…

Fakirlik Dilekçesi

On 21 June 2019

Ülke genelinde maddi bakımdan zorluk yaşayan aileler için devlet sosyal olanak tanımaktadır. Devletin dar gelirli ailelere tanıdığı bu haklardan yararlanabilmek için fakirlik dilekçesi ile başvuruda bulunmak gerekir.…

Mobbing Dilekçesi

On 21 June 2019

Mobbing, kelime anlamı itibari ile bir iş yerinde çalışan kişilerin amirleri tarafından baskı altına alınması ve psikolojik olarak yıpratılmaları anlamına geliyor. Çalışanlara uygulanan mobbing uygulamaları bir suç…

İtiraz Dilekçesi

On 12 June 2019

İdare tarafından verilen kararların hukuki olarak durdurulmasını isteme, iptal davalarının sonucunda yapılabilir. Verilen karar doğrultusunda, aykırı oluşu nedeniyle zarar gören tarafın dava açma hakkı doğar. İptal davasına…

İzin Dilekçesi

On 12 June 2019

İster öğrenci ister çalışan olsun, izin istemek için izin dilekçesi hazırlamak gerekiyor. Öğrenciler için gelmediği günlerin izinli sayılması velinin okul müdürlüğüne sunacağı dilekçe ile mümkündür. Bu dilekçenin…

İstifa Dilekçesi

On 10 June 2019

Bir kurumda çalışan kişi, oradan kendi isteğiyle ayrılmak isterse, istifa dilekçesi hazırlamalıdır. Yazılı olarak ifade edilen bu istifa etme beyanına ‘istifa dilekçesi‘ deniyor. İşinden ayrılmak isteyen kişi,…

İş Dilekçesi

On 10 June 2019

İş sahibi olmak isteyen birçok kişi iş başvurusu yapmak için iş dilekçesi yazarak yetkili makamlara dilekçelerini teslim ediyorlar ya da ibraz ediyorlar. Dilekçenin resmi bir yazı sistemi…

Patent Dilekçesi

On 10 June 2019

Herhangi bir buluşun tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapmak gerekir. Böylece buluş ve buluş sahibi tescillendiği için buluş üzerinde başka söz sahibi bulunmayacaktır. Özellikle maddi ve…

Belediyelerle herhangi bir işleminizde düzenlediğiniz dilekçe örneği belediye başkanlığına vermeniz gerekir. Özel kişilerin genellikle belediyelerle işleri yoktur. Esnaf veya işletme sahibiyseniz belediyeyle olan herhangi bir işleminizde yazılı…

Ekonomik durumu bozuk aileler eğitim yardımı dilekçe örneği hazırlayarak devletten yardım istiyorlar. Çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamadıkları için çok zorlanıyorlar. Devlet, bütün çocukların eğitim-öğretimden yararlanması için eğitim yardımları…

İdare tarafından yapılan hukuki eylemlerin hukuka aykırılığı nedeni ile durdurulmasının istemi iptal davaları ile yapılabilmektedir. Yapılan işlemin aykırılığı nedeni ile eylemden zarar görenler tarafından dava açılabilir. İdare…

İşyeri İzin Dilekçesi

On 14 May 2019

İşyeri açma talebinde bulunmak isteyen girişimcilerin öncelikle işyeri izin dilekçesi hazırlaması gerekiyor. Ancak bu dilekçe ile yasal süreç başlamış olacaktır. Yasal prosedürü başlatmadan yapılan her türlü faaliyet…

Tapu iptal davası bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişinin tapunun tescili için açtığı davalardır. Aynı gayrimenkul üzerinde başka hak sahipleri varsa kanunlar hak sahiplerine iptal davası…

Cayma Hakkı Dilekçesi

On 10 May 2019

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen cayma hakkının kullanılabilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekir. Ayrıca hakkın kullanılabilmesi için ise cayma hakkı dilekçesi hazırlanması da önemli detaylardan biridir. Tüketicilerin…

Başta iş başvuru işlemleri olmak üzere adli sicil kaydı pek çok resmi işlemde talep edilmektedir. Bu bağlamda adli sicil kaydı dilekçesi ile istenen belgeye sahip olabilirsiniz. Adli…

Lojman İptal Dilekçesi

On 10 May 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller için tahsis edilen lojmanlar, personellerin talep etmesi durumunda kendilerine tahsis ediliyor. Ancak lojman talebinde bulunan ve talep değerlendirmesi esnasında bu talepten…

Tayin İptal Dilekçesi

On 9 May 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların özlük haklarından birisi de tayin haklarıdır. Belli bir yerde belli bir süre çalıştıktan sonra farklı bir yerde çalışmak için tayin talebinde bulunabiliyorlar.…

Burs Başvuru Dilekçesi

On 8 May 2019

Üniversitelerin öğrencilerine sunduğu burslara burs başvuru dilekçesi hazırlayarak başvurulabilir. Son dönemlerde pek çok üniversite, öğrencilerine burs imkanı vermektedir. Başvuru yapılmadan önce, üniversitelerin burs şartlarını incelemek gerekmektedir. Şartları…

Oda üyeliğinin iptali için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Farklı sebeplere bağlı olarak iptal işlemi tamamlanırken dilekçede bu sebeplerin belirtilmesi gerekir. Özellikle kendi isteği ile oda üyelik iptal…

Dsmart İptal Dilekçesi

On 6 May 2019

Dsmart iptal dilekçesi arıyorsanız sizde Dsmart hizmetlerinden memnun değilsiniz demektir. Televizyon ve internet platformu firmalarından birisi olan Dsmart üyelik ile hizmet veren bir kuruluştur. Dsmart platformuna üye…

This div height required for the sticky sidebar